Miljødeklarationer | Energinet

Miljødeklarationer

Strømmen er sammensat af el fra mange kilder og det har forskellige miljøpåvirkninger.

Alle elkunder kan få oplyst en deklaration på deres el.

Elproduktion og -transport har forskellige miljøpåvirkninger, som Energinet deklarerer.

 

Hvor kommer strømmen fra

Strøm kan opgøres og deklareres på mange måder, da sammensætningen kommer fra vidt forskellige kilder. Læs mere om, hvordan strømmen i Danmark er sammensat og deklareret.
Hvor kommer strømmen fra

Gennemsnitsdeklaration for El

Her kan du finde data til dit grønne regnskab eller klimaregnskab, samt detaljerede oplysninger om deklarationer opgjort efter alternative metoder - med og uden nettab, samt brændselssammensætninger.

Miljødeklarering af 1 kWh el

Energinet offentliggør hvert år en miljødeklaration for el leveret til forbrug i Danmark. Den endelige miljødeklaration for 2018 forventes klar 1. juni 2019.

Miljødeklarationen er en gennemsnitsdeklaration. Under fanebladet retningslinjer for miljødeklarationen kan du finde flere oplysninger om, hvordan miljødeklarationen er beregnet

 

Foreløbig miljødeklaration for 2018 - NB! tallet i denne pdf er opgjort uden tab i distributionsnettet. Hvis du ønsker at indregner dette nettab, se venligst retningslinjer eller hent nedenstående regneark.

 

Historiske deklarationer tilbage til 2004, brændselsammensætninger og beregninger inkl. nettabet i distributionsnet kan findes her

Retningslinjer for miljødeklarationen

Miljødeklarationen for el er beregnet som en gennemsnitsdeklaration, på basis af indmeldinger fra danske el- og kraftvarmeproducenter, produktionsdata fra vore nabolande, samt markedsdata.

For en nærmere beskrivelse af metoden, kan du hente dokumentet retningslinjer for udarbejdelse af miljødeklarationen for el

Revisors erklæring til miljødeklarationen

Miljødeklarationen benyttes af en rækker offentlige og private instanser, og Energinet har derfor valgt at få deklarationen revisorpåtegnet.

Du kan finde revisors erklæring her