Regler og rammer - el | Energinet

Rammer og regler - el

Den danske elsektor reguleres af en række forskellige regler for tilslutning, drift og marked. 

Få et overblik over de regler og forskrifter, som har betydning for aktører, der agerer i den danske elsektor.