Gå til hovedindhold
På denne side finder du driftsinfo og en FAQ vedrørende Eloverblik.
 • Har du spørgsmål til din elregning?

  Hvis du har spørgsmål til din elregning, skal du kontakte din elleverandør. 

  Du finder mere information om elleverandører her

  Du finder generel information om elregninger på siden SparEnergi.dk

 • Hvad kan du som privat kunde på eloverblik?

  Du kan logge på Eloverblik og se dine data for dit elforbrug og evt. din elproduktion, hvis du fx har solceller eller er vindmølleejer. Du finder også oplysninger om din elleverandør her. Derudover kan du give andre adgang til at se dine data. Det kan være nyttigt hvis du fx har brug for energirådgivning.

  Når du logger ind på Eloverblik, vil du blive spurgt, om du vil tillade, at der foretages en søgning på dit CPR-nummer. Giver du tilladelse til det, vil Eloverblik automatisk fremsøge dine målepunkter. Ønsker du ikke at gøre brug af dette, kan du fremsøge dine målepunkter manuelt. Kontakt din elleverandør for at få flere oplysninger om dette.

  Er du i tvivl om, hvem din elleverandør her, kan du finde flere informationer her

 • Hvad kan du som erhvervskunde på Eloverblik?
  Som erhvervskunde får du automatisk adgang til alle målepunkter, der er registreret i dit CVR-nummer.
 • Hvordan deler du dine data med andre via Eloverblik?

  Eloverblik giver dig mulighed for at dele dine data med andre på forskellige måder.

  Energirådgivere og andre virksomheder kan blive oprettet som tredjepart, og dermed anmode elkunder om fuldmagt. Du kan til enhver tid trække en fuldmagt tilbage, hvis du ikke længere ønsker at dele dine data med en tredjepart.

  Hvis du ønsker at dele dine data med et familiemedlem eller en ven, kan de tilføje dit målepunkt til deres visning i Eloverblik. Det kræver, at du oplyser dem dit målepunktsID og den tilhørende webadgangskode. Alternativt kan du give dem adgang til dit målepunkt via API-kald.


  Læs gerne vejledningen ” Eloverblik – deling af egne data”.

 • Hvorfor findes dine data i Eloverblik?

  Når du er elkunde, behandler Energinet dine kunde- og målepunksstamdata i DataHub. Det bruges blandt andet til at danne grundlaget for afregning hos din elleverandør.

  Du kan læse mere om vores anvendelse af dine data i DataHub og dine rettigheder i forhold til vores registrering af dine data i DataHub her.

 • Hvem har ansvar for dine data i Eloverblik?

  Via Eloverblik har du adgang til de data, som din elleverandør og din netvirksomhed har registreret i DataHub.

  Din lokale netvirksomhed har ansvar for målepunktsstamdata, herunder korrekt registrering af din adresse samt registrering af dit forbrug.

  Din elleverandør har ansvar for kundestamdata, herunder korrekt registrering af dit navn.

  Kontakt venligst din elleverandør, hvis du finder fejl i dine data på Eloverblik eller har spørgsmål vedrørende de registrerede data. Din elleverandør varetager al kundekontakten og er dit bindeled til din netvirksomheden.

   

  Er du i tvivl om, hvem din elleverandør er? Læs mere her. 

  Vil du vide mere om rollerne i elmarkedet? Læs mere her.

 • Hvordan vises dine data på Eloverblik?

  Eloverblik tilbyder forskellige visninger af dit elforbrug.

  Grafvisning
  Et søjlediagram giver dig et hurtigt overblik over dit elforbrug. Du kan sammenligne flere års elforbrug på års- og månedsniveau, eller få vist et enkelt års elforbrug på dags- eller timeniveau.

  Excel
  Du kan eksportere dine måledata til Excel, hvis du ønsker at se dit forbrug i tal for en selvvalgt periode.

  API-kald
  Ved hjælp af API-kald kan du omsætte dine data til ønsket visning i eget system, men det forudsætter at du har kendskab til programmering.

 • Hvad er en tredjepart?

  En tredjepart tilbyder energiydelser til kunder baseret på kundernes eget forbrug og produktion. Kunderne giver tredjeparten adgang til deres data i DataHub via en elektronisk fuldmagt.

  Læs her hvad du skal gøre for at blive tredjepart på det danske elmarked.

Driftsinfo
Aktuelle driftsudfordringer på Eloverblik.

Der er ingen planlagte nedlukninger på Eloverblik.

Hvis du får en fejl ved login, vent minimum et minut før du forsøger at logge på igen.
Log ind på Eloverblik