Gå til hovedindhold
Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi, geotermi og andre teknologier, der adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler ved blandt andet at være CO2-neutrale (Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet).
Produktion fra vindmøller dækker en stor del af danskernes elforbrug. Hovedparten af den danske vindmølleproduktion kommer fra vindmøller på land, men produktionen fra havvindmøller er stigende pga. nye store havvindmølleparker.
Produktionen af solenergi er afhængig af solens stråler, og derfor er der stor forskel på sommer og vinter, når det gælder udbyttet. Der er et stort potentiale for at udbygge solenergien i Danmark (Kilde: Energistyrelsen).
Elektriciteten vi får ud af stikkontakterne kommer fra mange forskellige kilder. Når vi producerer mere strøm end vi forbruger eksporter vi den overskydende strøm. Når vi producerer mindre end forbruget importerer vi strøm fra vores nabolande.
Biogas er vedvarende energi, der kan erstatte fossil naturgas. Biogas fremstilles ved at ”afgasse”, dvs. udrådne biomasse, fx organisk affald, under iltfrie forhold (Kilde: Energistyrelsen). Biogas kan fysisk tilføres gasnettet efter opgradering til en kvalitet svarende til gassen i nettet.