Bionaturgas

Biogas via gasnettet

Biogas tilført gasnettet, er en vigtig kilde til vedvarende energi.

Gaskunder kan købe biogas fra gasnettet, som er tilført på enten transmissionsnettet eller distributionsnettet.

Biogas

Biogas er vedvarende energi, der kan erstatte fossil naturgas. Biogas fremstilles ved at ”afgasse”, dvs. udrådne biomasse, fx organisk affald, under iltfrie forhold (Kilde: Energistyrelsen). Biogas kan fysisk tilføres gasnettet efter opgradering til en kvalitet svarende til gassen i nettet.

Åben graf i ny fane

Andelen af biogas for månedsbasis er udregnet ud fra et løbende gennemsnit for de sidste 12 måneders produktion af opgraderet biogas der kommer på nettet i forhold til 12 måneders danske gas forbrug. For daglige tal beregnes det ud fra sidste 24 timers produktion i forhold til sidste 24 timers dansk gas forbrug.For daglige tal er der tale om foreløbige målinger, der endnu ikke er valideret. Derfor kan værdierne ændre sig når månedens tal valideres. 

Biogas tilføres via opgraderingsanlæg i hele Danmark

Over hele landet tilføres mere og mere biogas. De fleste anlæg tilføres distributionsnettet. 1 anlæg tilfører gas direkte til Energinets gastransmissionsnet.

Danmarkskort med biogasanlæg

Kortet opdateres løbende. Senest opdateret august 2022. Liste over biogasanlæg, der tilfører gas til gasnettet.

 

Ja - tak jeg vil gerne modtage materiale om Grøn Gas Forum

Ved at abonnere på nyheder om grøn gas sikrer du dig invitationer direkte til din indbakke. Du vil få indbydelser til Grøn Gas Forum og modtage relevant materiale om grøn gas. Du vil også blive inviteret til at deltage i høring af regler vedrørende tilslutning til gasnettet og certifikater.
Grøn gas nyheder