Biogasanlæg, der tilfører biogas til gasnettet og virksomheder med certifikatkonti i Danmark | Energinet
Biogasanlæg og virksomheder med certifikatkonti i Danmark er anført på listerne herunder. Virksomhederne på listen kan handle og sælge bionaturgascertifikater.