Ejere af gasnettet i Danmark. Biogastilslutning til gasnettet | Energinet
Netejer ejer det gasselskab, som foretager tilslutningen af opgraderingsanlægget til Det Danske Gassystem. Netejer kan være et distributionsselskab eller Energinet.