Gå til hovedindhold
Når Energinet udsteder oprindelsesgarantier for VE gas tilført gassystemet bliver brugere af ordningen opkrævet et administrationsgebyr og et aktivitetsgebyr. Du kan se taksterne for 2021 herunder. Brugerne af ordningen er ejeren af de anlæg, som tilfører gas til nettet samt øvrige virksomheder, der importerer og eksporterer oprindelsesgarantierne. En oprindelsesgaranti er ikke et fysisk dokument, men en elektronisk registrering.
Hvem betaler for ordningen?

Ejere af opgraderingsanlæg betaler for oprettelser af anlæg og udstedelsesgebyr.

Alle brugere betaler for konto i registret.

Import- og eksport betales efter aktivitet.

Forbrugere betaler ikke direkte for ordningen.