Gå til hovedindhold
Biogas kan sælges på gasmarkedet, efter det er tilført gasnettet. Vejen på gasmarkedet starter for den tilførte biogas hos en bionaturgassælger, via en grossist på gasmarkedet, der transporterer gassen videre i gassystemet sammen med den øvrige gas i systemet. Den grønne værdi i gassen dokumenteres via oprindelsesgarantier..