Gå til hovedindhold
Biogas kan sælges på gasmarkedet, efter det er tilført gasnettet. Vejen på gasmarkedet starter for den tilførte biogas – bionaturgas - hos en bionaturgassælger, via en grossist på gasmarkedet, der transporterer gassen videre i gassystemet sammen med den øvrige gas i systemet. Den grønne værdi i gassen dokumenteres via certifikater.