Vil du sælge Bionaturgas? Biogasanlæg har aftale med bionaturgassælger | Energinet
Biogas kan sælges på gasmarkedet efter opgradering. Den opgraderede biogas – bionaturgas - bringes på markedet af bionaturgassælgeren, som indgår aftale med en transportkunde om den videre transport i gassystemet.