Bionaturgas

En fremtid uafhængig af fossile brændsler skal baseres på forskellige typer vedvarende energi. Bionaturgas, som er biogas opgraderet til naturgaskvalitet og tilført gasnettet, er en vigtig kilde til vedvarende energi.

Bionaturgas kan tilføres på enten transmissionsnettet eller distributionsnettet.

Kontakt netejer

Tilslutning af biogas til nettet sker efter aftale med en netejer.

Regler om bionaturgas og certifikater

Regler for tilslutning og certifikater.

Selvbetjening

Bionaturgassælgers link til Energinet Online

Bionaturgas kort fortalt

Kort pdf-dokument om vilkår for opgraderet biogas

Ja - tak jeg vil gerne modtage materiale om Grøn Gas Forum

Ved tilmelding til mailinglisten sikrer du, at du bliver inviteret til Grøn Gas Forum og modtager relevant materiale om grøn gas. Du vil også blive inviteret til at deltage i høring af regler vedrørende tilslutning til gasnettet og certifikater.
Send e-mail