Gasforsyningssikkerhed i Danmark | Energinet

Forsyningssikkerhed

Danmark har i dag et robust gassystem med en forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked, som er højere end nogensinde.

Forsyningssituationen for gas er generelt meget stabil

Kritiske forsyningssituationer i det danske gassystem kan opstå ved ekstraordinære hændelser der i væsentlig grad kan påvirke forsyningen af gasforbrugerne.

Høj forsyningssikkerhed

Danmark har i dag et robust gassystem med en forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked, som er højere end nogensinde.

 

I de cirka 40 år, der har været anvendt naturgas i Danmark, har der kun været ét tilfælde, hvor en hændelse udløste det højeste kriseniveau (Emergency). Men den nuværende forsyningssikkerhedsmodel ville en lignende hændelse i dag ikke udløse det højeste kriseniveau.

 

Den danske forsyningssikkerhedsmodel

Årlig status på gasforsyningssikkerheden i Danmark

Energinet udarbejder årligt en redegørelse for gasforsyningssikkerheden i Danmark. Redegørelsen har til formål at vurdere forsyningssikkerheden for det danske gassystem. Det forgangne år, den kommende vinter og de kommende ti år vurderes. Derudover er der givet en beskrivelse af de væsentligste risici og aktuelle værktøjer, som Energinet kan anvende for at sikre en høj forsyningssikkerhed.

 

Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2017

Risikovurdering af det danske gassystem

Energinet udarbejder en risikovurdering af det danske gassystem i henhold til EU-forordningen om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden. I risikovurderingen foretages en vurdering af de risici, som kan påvirke gasforsyningssikkerheden i Danmark.

 

Risikovurdering af det danske gassystem 2016

Forebyggende handlingsplan og Nødplan

I tillæg til risikovurdering af det danske gassystem udarbejder Energinet en forebyggende handlingsplan og nødplan. Den forebyggende handlingsplan indeholder en beskrivelse af de værktøjer, som er nødvendige for at afbøde de konstaterede risici i risikovurderingen. Nødplanen beskriver, hvilke foranstaltninger der skal træffes for et fjerne eller afbøde konsekvenserne af en afbrydelse af gasforsyningen.

 

Forebyggende handlingsplan 2016

Nødplan 2016

Bilag til nødplan 2016

Redegørelse for gasforsyningssikkerhed

Gas redegørelse DK thumb

Redegørelsen for gasforsyningssikkerhed 2018

Biogas, Gas 5.12.2018

Energinet skal redegøre for gasforsyningssikkerheden i Danmark, jf. bekendtgørelse om varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden. Redegørelse for gasforsyningssikkerhed er en afrapportering til Energistyrelsen, men indeholder også en oversigt over de væsentligste aktiviteter, udfordringer og udviklinger for gasforsyningssikkerhed i Danmark. Redegørelsen udkommer hvert år i december.

Gasforsyningssikkerhedsredegørelse 2017

Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2017

Gas, Biogas 13.12.2017

Redegørelsen for gasforsyningssikkerhed er Energinets afrapportering til Energistyrelsen og indeholder en oversigt over de væsentligste aktiviteter, udfordringer og udviklinger for gasforsyningssikkerhed i Danmark. Redegørelsen udkommer hvert år i december.