Gå til hovedindhold

Gasdata

Data på gasmarkedet beskriver de data, som aktørerne på gasmarkedet er afhængig af for at balancere gassystemet. Gasdata fra distributionsselskaberne danner grundlag for den videre gennemsigtighed på gasmarkedet.

Energinet Online

Selvbetjening for markedsaktører

Dokumenter ikon

Regler og rapporter

Markedsreglerne kan downloades via dette link

Dokument ikon

Tariffer på gas

Prisblad og beregningsgrundlag for gastariffer

Fallback for distribution

Procedurer ved manglende datakommunikation