Brændværdier angiver energiindholdet i gassen | Energinet
Gas indeholder forskellige mængde energi alt efter hvor den kommer fra. Det kaldes gassens brændværdi. Energinet måler gassen for at bestemme dens brændværdi og udregne hvad gassen skal koste.
{{ filter.Header }}
{{ filter.Value | metafilter:filter.filterString }}
{{ config.CsvHeaderText }}