Gasmarked | Energinet

Gasmarked

Kerneområderne for forskellige aktører på gasmarkedet varierer alt efter den rolle, som de forskellige selskaber udfylder på gasmarkedet. Der er forskel på, om selskaberne ejer infrastrukturen, eller om de transporterer gassen og handler med energien, indtil den bliver tilgængelig for den enkelte forbruger.

Alle kommercielle aktører på det danske gasmarked skal være registreret i Energinets centrale aktørregister, som alle aktører kan få adgang til online, når de har underskrevet en rammeaftale og en "Online Access Agreement".

Detailmarked for gas

Mere om gasmarkedet i Danmark for gasleverandører og distributionsselskaber.

Grossistmarked for gas

Mere for transportkunder på det danske gasmarked på den engelske del af hjemmesiden.

Aktørregister og Energinet Online

Energinet online og det centrale aktørregister er en fælles selvbetjeningsportal for aktører på gasmarkedet i Danmark.
Energinet Online

Roller på det danske gasmarked

Alle kommercielle aktører på det danske gasmarked skal være registreret i Energinets centrale aktørregister, som alle aktører kan få adgang til online, når de har underskrevet en rammeaftale.

Fora

Læs mere om hvordan du kan være med til at få indflydelse på gasmarkedet

Selvbetjening

Se hvordan du får adgang til selvbetjening

penge ikon

Tariffer på gas

Du kan læse mere om tariffer på gas

Dokumenter ikon

Regler og rapporter

Du kan læse mere om reglerne på gasmarkedet her