Gasmarked

Kerneområderne for forskellige aktører på gasmarkedet varierer alt efter den rolle, som de forskellige selskaber udfylder på gasmarkedet. Der er forskel på, om selskaberne ejer infrastrukturen, eller om de transporterer gassen og handler med energien, indtil den bliver tilgængelig for den enkelte forbruger.

Alle transportkunder på det danske gasmarked skal have en rammeaftale og en online access agreement med Energinet.

Grossistmarked for gas (Shippers)

Mere for transportkunder på det danske gasmarked på den engelske del af hjemmesiden.

Shippers

Energinet Online

Energinet online er en selvbetjeningsportal for transportkunder på gasmarkedet i Danmark. Når en transportkunde har underskrevet en rammeaftale og en Online Access Agreement med Energinet kan transportkunden få adgang til Energinet Online. Data tilgængelig for alle findes på Energi Data Service ENERGI DATA SERVICE

Energinet Online