Gå til hovedindhold

Regler og rapporter

Regler er på gasmarkedet hvad forskrifter er på elmarkedet. Tilsvarende udgør Regler for Bionaturgascertifikater bestemmelserne for bionaturgascertifikater. Ligeledes ved tilslutning og opgradering af biogas til gasnettet danner Regler for Bionaturgas det juridiske grundlag for de gældende krav og forpligtelser.

Rapporter og andre publikationer, der handler specifikt om gas, som ikke er juridisk bindende, giver yderligere information.

Regler på gasmarkedet og på bionaturgasmarkedet

Du kan hente regler og bilag til regler under hvert faneblad for hver type regelsæt herunder:

Kontakt

Såfremt du har spørgsmål til regler og rapporter er du velkommen til at kontakte os.
Send os en mail