Regler og rapporter | Energinet

Regler og rapporter

Regler er på gasmarkedet hvad forskrifter er på elmarkedet. Tilsvarende udgør Regler for Bionaturgascertifikater bestemmelserne for bionaturgascertifikater. Ligeledes ved tilslutning og opgradering af biogas til gasnettet danner Regler for Bionaturgas det juridiske grundlag for de gældende krav og forpligtelser.

Rapporter og andre publikationer, der handler specifikt om gas, som ikke er juridisk bindende, giver yderligere information.

Regler på gasmarkedet og på bionaturgasmarkedet

Du kan hente regler og bilag til regler under hvert faneblad for hver type regelsæt herunder:

Rapporter om gas

Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2016

Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2016

Anlæg og projekter, Biogas, Gas 4.1.2017

Redegørelsen for gasforsyningssikkerhed er Energinets afrapportering til Energistyrelsen og indeholder en oversigt over de væsentligste aktiviteter, udfordringer og udviklinger for gasforsyningssikkerhed i Danmark. Redegørelsen udkommer hvert år i december.

Forside til redegørelsen for gasforsyningssikkerhed 2015

Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2015

Gas, Biogas 2.12.2016 Energinet.dk

Redegørelsen for gasforsyningssikkerhed er Energinets afrapportering til Energistyrelsen og indeholder en oversigt over de væsentligste aktiviteter, udfordringer og udviklinger for gasforsyningssikkerhed i Danmark for 2015. Redegørelsen udkommer hvert år i december.

Gas i Danmark 2015

Biogas, Gas 22.11.2016

Energinets årlige rapport til Energistyrelsen omkring gasmarkedet i Danmark. Gas i Danmark er erstattet af den årlige Gasforsyningssikkerhedsredegørelse.

Kontakt

Såfremt du har spørgsmål til regler og rapporter er du velkommen til at kontakte os.
Send os en mail