Grøn omstilling | Energinet

Grøn omstilling

100 % grøn omstilling af energisystemerne er en af de væsentligste nøgler til at bremse de globale klimaforandringer.

Sektorkobling

Sektorkobling er nøglen til en klimaneutral fremtid

Storskala havvind

Dansk havvind som unikt bidrag til Europas grønne omstilling

Sol og vind på markedsvilkår

Hastig udvikling af sol og vind på markedsvilkår kræver nye tilgange

Samarbejde med samfundet

Fremtidens energiløsninger i samklang med samfundet

Nye vinde

Energinets strategi skal ses i lyset af politiske ambitioner i Danmark og Europa, herunder særligt ambitionerne om 100 % vedvarende energi i elsystemet i 2030 og et klimaneutralt samfund i 2050.
Læs Energinets strategi "Nye vinde"