Gå til hovedindhold

Potentialer for grøn omstilling

Sektorkobling

Sektorkobling er nøglen til en klimaneutral fremtid

Storskala havvind

Dansk havvind som unikt bidrag til Europas grønne omstilling

Sol og vind på markedsvilkår

Hastig udvikling af sol og vind på markedsvilkår kræver nye tilgange

Samarbejde med samfundet

Fremtidens energiløsninger i samklang med samfundet

Energinets strategi: Nye vinde

Energinets strategi skal ses i lyset af politiske ambitioner i Danmark og Europa, herunder særligt ambitionerne om 100 % vedvarende energi i elsystemet i 2030 og et klimaneutralt samfund i 2050.
Læs Energinets strategi "Nye vinde"