Indkøb og udbud i Energinet | Energinet

Indkøb

Her kan du læse mere om indkøb og udbud i Energinet.

Igangværende udbud

Energinet annoncerer udbud over tærskelværdien via EU-Tidende TED (Tenders Electronic Daily) og kvalifikationsordningen Utilities NCE. Tilbudsindhentninger under tærskelværdien med klar grænsoverskridende interesse annonceres på Udbud.dk. På linket herunder gives et overblik over udbud, der aktuelt er åbne for prækvalifikation via TED og Udbud.dk

Igangværende udbud