Gå til hovedindhold

Indkøb

Her kan du læse mere om indkøb og udbud i Energinet.

Igangværende udbud

Energinet annoncerer udbud over tærskelværdien via EU-Tidende TED (Tenders Electronic Daily) og kvalifikationsordningen Utilities NCE. Tilbudsindhentninger under tærskelværdien med klar grænsoverskridende interesse annonceres på Udbud.dk. På linket herunder gives et overblik over udbud, der aktuelt er åbne for prækvalifikation via TED og Udbud.dk

Igangværende udbud

Whistleblower-ordning

Energinets whistleblower-ordning giver medarbejdere og eksterne parter med relation til Energinet mulighed for frit at ytre sig om uregelmæssigheder eller overtrædelser af regler begået af Energinets medarbejdere, ledelse, bestyrelse eller leverandører. Den sikrer fuld anonymitet til de, der ønsker at indberette en eventuel mistanke udenom de gængse kommunikationskanaler.
Whistleblower-ordning