Indkøb

Energinet køber produkter og tjenesteydelser for over DKK 5 milliarder om året. Indkøbene spænder over store komponentindkøb til den danske el- og gasforsyning til mindre indkøb i relation til IT, administration og vedligehold.

Aktiviteterne er spredt ud over hele Danmark. Samtidigt deltager Energinet i internationale samarbejder. Det betyder, at der er brug for en bred vifte af både lokale leverandører og leverandører, der opererer på det globale marked. 

Offentlige udbud og tilbudsindhentninger i Energinet

Energinet annoncerer udbud over tærskelværdien via EU-Tidende TED (Tenders Electronic Daily) og kvalifikationsordningen Utilities NCE. Tilbudsindhentninger under tærskelværdien med klar grænsoverskridende interesse annonceres på Udbud.dk. På linket herunder gives et overblik over udbud, der aktuelt er åbne for prækvalifikation via TED og Udbud.dk

Igangværende udbud

Udbudsproces

Udbudsprocessen kan variere fra udbud til udbud, men generelt følger Energinets udbud den samme struktur

Lovgivning

Energinet.dk er underlagt reglerne i Forsyningsvirksomhedsdirektivet og principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet

Station

Tekniske standarder

Ledning

Tekniske standarder

Kategorisering i Energinets indkøb

Indkøbene i Energinet spænder over mange produkttyper og er ofte højt specialiserede. Derfor er Indkøb organiseret inden for ni kategorier. Denne kategoriseringen omfatter produkter/ydelser, der lever op til sammenlignelig kravspecifikationer og/eller kan substituere hinanden. Der er derfor taget højde for typen af produkt/ydelse og leverandørmarkedet under kategoriseringen.

Entreprenørydelser

I kategorien for entreprenørydelser købes der bl.a. montage og vedligeholdelse af kabler og ledninger, gas-specifikke ydelser, gravearbejde i forbindelse med kabellægning, bygningsarbejde, og offshore entreprenørydelser som installation af platforme, skibsassistance og dykkerarbejde.

Gaskomponenter

I kategorien for Gaskomponenter indkøbes onshore og offshore gastransmissionsledninger samt øvrige produkter og varer til gasstationer som ventiler, pumper, beredskabsudstyr. Kategorien dækker også reparationer og vedligehold indenfor området.

Indirekte varer- og serviceopgaver

Kategorien Indirekte varer og serviceopgaver spænder bredt over alle ikke projektrelaterede varetyper og ydelser. Dette kan eksempelvis være kantinedrift, leje af bygninger, rengøring, inventar, biler, repræsentation, reservedele, HR, forsikringer og pension

IT

Kategorien for IT varetager indkøb af hardware, software, IT-support, lejet kommunikation og IT-konsulenter.

Kabler og ledninger

I kategorien Kabler og ledninger indkøbes højspændingskabler- og ledninger over 132 kV. Disse omfatter sø- og landkabler, højspændings-luftledninger, offshore installation af søkabler og indkøb af diverse kabler, ledninger og relaterede varer, ydelser og tilbehør. 

Konstruktioner

Kategorien Konstruktioner fortager indkøb af stålkonstruktioner, platforme og øvrige konstruktionsopgaver med dertilhørende arbejder og ydelser.

Logistik

Kategorien indeholder alle former for transportopgaver, lagre, lifte og køreplader.

Rådgivere og konsulenter

Kategorien varetager indkøb af administrative og tekniske konsulenter og rådgivere herunder revisorer, advokater, ejendomsmæglere, projektledere og -assistenter, offshore konsulenter. Derudover også arkæologiske undersøgelser og tilsynsopgaver.

Stationsmaterialer

Kategorien Stationsmateriel køber transformere, reaktorer, koblingsudstyr, måletransformere, konvertere, synkronkompensatorer, kontrolanlæg, egenforsyningsanlæg, klimakontrol, lavspændingskomponenter, vedligeholdelsesmateriel, øvrigt stationsmateriel m.m.