Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) | Energinet Gå til hovedindhold
European Single Procurement Document (ESPD) er et led i Europa-Kommissonens strategi om digitalisering af offentlige indkøb indenfor EU.