Gå til hovedindhold
Indkøbene i Energinet spænder over mange produkttyper og er ofte højt specialiserede.

Entreprenørydelser

I kategorien for entreprenørydelser købes der bl.a. montage og vedligeholdelse af kabler og ledninger, gas-specifikke ydelser, gravearbejde i forbindelse med kabellægning, bygningsarbejde, og offshore entreprenørydelser som installation af platforme, skibsassistance og dykkerarbejde.

Gaskomponenter

I kategorien for Gaskomponenter indkøbes onshore og offshore gastransmissionsledninger samt øvrige produkter og varer til gasstationer som ventiler, pumper, beredskabsudstyr. Kategorien dækker også reparationer og vedligehold indenfor området.

Indirekte varer- og serviceopgaver

Kategorien Indirekte varer og serviceopgaver spænder bredt over alle ikke projektrelaterede varetyper og ydelser. Dette kan eksempelvis være kantinedrift, leje af bygninger, rengøring, inventar, biler, repræsentation, reservedele, HR, forsikringer og pension

IT

Kategorien for IT varetager indkøb af hardware, software, IT-support, lejet kommunikation og IT-konsulenter.

Kabler og ledninger

I kategorien Kabler og ledninger indkøbes højspændingskabler- og ledninger over 132 kV. Disse omfatter sø- og landkabler, højspændings-luftledninger, offshore installation af søkabler og indkøb af diverse kabler, ledninger og relaterede varer, ydelser og tilbehør. 

Konstruktioner

Kategorien Konstruktioner fortager indkøb af stålkonstruktioner, platforme og øvrige konstruktionsopgaver med dertilhørende arbejder og ydelser.

Logistik

Kategorien indeholder alle former for transportopgaver, lagre, lifte og køreplader.

Rådgivere og konsulenter

Kategorien varetager indkøb af administrative og tekniske konsulenter og rådgivere herunder revisorer, advokater, ejendomsmæglere, projektledere og -assistenter, offshore konsulenter. Derudover også arkæologiske undersøgelser og tilsynsopgaver.

Stationsmaterialer

Kategorien Stationsmateriel køber transformere, reaktorer, koblingsudstyr, måletransformere, konvertere, synkronkompensatorer, kontrolanlæg, egenforsyningsanlæg, klimakontrol, lavspændingskomponenter, vedligeholdelsesmateriel, øvrigt stationsmateriel m.m.