Lovgivning vedrørende indkøb i Energinet | Energinet
Indkøb i Energinet er underlagt reglerne i Forsyningsvirksomhedsdirektivet,Tilbudsloven og det etiske regelsæt for Global Compact