Gå til hovedindhold
Energinet annoncerer udbud via udbudsportalerne TED og udbud.dk. Energinet benytter i nogle tilfælde kvalifikationsordningen Utilities NCE.
 • TED - Tender Electronic Daily

  Udbud over tærskelværdien på ca. 3 mio DKK, der ikke offentliggøres i Utilities NCE, offentliggører Energinet i EU-tidende - Tenders Electronic Daily (TED).

  TED er online-versionen af 'Supplementet til den Europæiske Unions Tidende', som udelukkende er dedikeret til offentlige indkøb i EU.

  TED bliver opdateret 5 gange om ugen med nye bekendtgørelser om offentlige udbud, og det er gratis at blive oprettet som bruger. Det er desuden muligt at oprette en personlig profil og få genereret en email med nye, relevante udbud indenfor ens interesse-område. Læs mere om TED her.

  Alle udbud Energinet annoncerer via TED, er også tilgængelige på Energinets hjemmeside.

 • Udbud.dk

  Pr. 1. januar 2016 skal alle ordregivere benytte www.udbud.dk, når de annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser omfattet af udbudslovens afsnit IV om offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse. Ved grænseoverskridende interesse skal forstås, at en virksomhed i et andet medlemsland kan have interesse i kontrakten. Denne annonceringspligt følger af § 1 i ”Bekendtgørelse om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse og om anvendelsen af elektroniske kommunikationsmidler i udbud efter udbudslovens afsnit II og III”.

  Energinet offentliggør således sine indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne og med klar grænseoverskridende interesse på www.udbud.dk. Et indkøb med grænseoverskridende interesse, der offentliggøres på udbud.dk, skal overholde de EU-retlige principper omkring ligebehandling, gennemsigtighed, forbud mod diskrimination og proportionalitet.

  Tærskelværdien for varer og tjenesteydelser under Forsyningsvirksomhedsdirektivet (2014/25/EU) er DKK 3.116.817,00.

 • Utilities NCE

  Utilities NCE er en leverandørdatabase og kvalifikationsordning på el-området, som er brugt af de nordiske forsyningssektorer.

  Kvalifikationsordningen kan lette og forenkle udbudsprocessen i udvalgte situationer, hvor der er behov for effektive indkøb i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

  Benyttes Utilities NCE til et udbud, kontakter Energinet leverandørerne via emails afsendt fra vores elektroniske udbudssystem EU-Supply, da Utilities NCE-udbud ikke annonceres via EU-tidende, TED.

  Læs mere om Utilities NCE og om hvordan, man bliver oprettet i kvalifikationsordningen.