Gå til hovedindhold
Vi fremtidssikrer det 132 kV elkabel, som ligger mellem transformerstation Ejbygård i Glostrup, gennem Rødovre, København og ind til Lindevang Transformerstation på Frederiksberg. Det gør vi, fordi kablet trænger til at blive udskiftet - og fordi vi er i gang med en generel forstærkning af elforsyningen til Københavnsområdet. Byen vokser, de fossile kraftværker udfases og vi elektrificerer i højere og højere grad - til glæde for den grønne omstilling.
Start
Slut
29.6.2020
30.5.2022

Projektinformation

Projekttype
Nationalt transmissionsnet

Andele udbudt

Et anlægsprojekt kan have følgende projektstatus:

  • Muligt
  • Anlægsprojekt, som er en del af den langsigtede planlægning af el- eller gasnettet, men som endnu ikke er besluttet i Energinet.
  • Planlagt
  • Anlægsprojekt, som er besluttet i Energinet, men som endnu ikke er investeringsgodkendt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
  • Godkendt
  • Anlægsprojekt, som har fået alle relevante investeringsgodkendelser, og som realiseres, når der er indhentet miljø- og plantilladelser.
  • I drift:
  • Anlægsprojekt, som er taget i brug inden for det seneste år.
Businesscasen
Dette anlægsprojekt er en del af en større, samlet plan for udbygning og udskiftning af Energinets højspændings-elnet i Københavnsområdet. Vi planlægger at udskifte 4 strækninger med 132 kV kabelanlæg. Businesscasen, som er den analyse, der danner baggrund for Energinets investeringsbeslutningsgrundlag, kan læses her i en offentlig udgave.
Og den grønne omstilling..
Generelt er de elkabler der ligger i København etableret i 60’erne og 70’erne I de kommende år vil de blive udskiftet, så vi kan gøre hele kabelsystemet klar til at de fossile kraftværker lukker ned, at vi bliver flere og flere i Storkøbenhavn, og at vi elektrificerer i højere og højere grad. På den måde er vi med til at omstille til et klimaneutralt samfund.