Gå til hovedindhold
Energinets klimamål

• CO2-neutral persontransport i 2025

• CO2-neutral administrativ virksomhedsdrift i 2030

• CO2-neutralt nettab og energiforbrug til transmissionsnettet i 2030 

• CO2-neutralt udslip fra naturgas og SF6 gas i 2050

• Energinet vil desuden opsætte et ambitiøst klimamål for indirekte udledninger