Gå til hovedindhold

Ændrede kapaciteter sikrer gasleverancer på uafbrydelige vilkår

Publiceret d. 2.9.2010 10.59

Energinet.dk har justeret kapacitetsgrænserne for uafbrydelig kapacitet af na-turgas i exitzonen*) og Dragør exit*) med virkning fra 1. august 2008.

Energinet.dk har fastsat de uafbrydelige kapaciteter ud fra de tekniske kriterier med mulige temperaturer ned til gennemsnitlig -13° på en ekstrem kold vinter-dag. Også vurderinger af sandsynlig produktion, lagerkapacitet, tryk samt efter-spørgsel i Danmark og de tilstødende systemer er indgået i revurderingen af den kapacitet, der er til rådighed i exit zonen og til eksport i exitpunkterne.

I den danske exit zone er kapaciteten reduceret fra 28,8 mil. m3/dag til 25,5 mil. m3/dag (12.983.750 kWh/h).

I Dragør exitpunktet er den uafbrydelige kapacitet reduceret til 250.000 m3/h for at sikre, at gasleverancerne i Dragør ikke blot er til rådighed på en ekstrem kold vinterdag, men også kan modtages på den svenske side og leveres videre i det svenske gastransmissionssystem.

De hidtidigt oplyste 360.000 m3/h kan til stadighed leveres i Dragør med et tryk på 45 bar selv på en ekstrem kold vinterdag med -13° i gennemsnitstemperatur. Det svenske marked vurderes imidlertid at have behov for et væsentligt højere tryk for at kunne modtage 360.000 m3/h. Energinet.dk har på den baggrund vurderet en leverance på op til 250.000 m3/h ved 55 bar som mest realistisk.

De 250.000 m3/h overstiger den hidtidige efterspørgsel i Dragør. Yderligere 36.000 m3/h er til rådighed som afbrydelig niveau-1 kapacitet, mens der ikke er sat nogen begrænsning på salget af afbrydelig niveau-2 kapacitet.

Energinet.dk vil i samspil med de svenske systemoperatører løbende se på mulighederne for yderligere optimering af kapaciteten i Dragør.

Yderligere oplysninger: Søren Juel Hansen, sjh@energinet.dk, tel: 2333 8744.

 
*) Det danske gastransmissionssystem er opbygget som en entry-exitmodel. De danske forbrugere bliver forsynet med naturgas af gasleverandørerne via distri-butionsnettet fra exitzonen. Der er derudover tre vigtige entry- og exitpunkter i Danmark, hvor naturgassen hhv. kommer ind og føres ud af landet. De tre punkter findes i Nybro i Vestjylland, i Ellund ved grænsen til Tyskland og i Dra-gør, hvor naturgassen eksporteres ud af Danmark til Sverige.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.