Gå til hovedindhold

Anne Grete Holmsgaard er ny formand for Interessentforum

Publiceret d. 10.4.2014 14.38
Birgit Nørgaard forlader efter to perioder posten som formand for Energinet.dk's Interessentforum. Ny på posten er Anne Grete Holmsgaard.
Anne Grete Holmsgaard, direktør i BioRefining Alliance og tidligere Folketingsmedlem gennem i alt 17 år, er ny formand for Energinet.dk’s Interessentforum.
Interessentforum er et rådgivende forum, der afgiver udtalelser til Energinet.dk's ledelse om virksomhedens overordnede strategier og planer med henblik på at understøtte driften af virksomheden. Læs mere her.
 
Anne Grete Holmsgaard har tidligere været direktør for Danmarks Tekniske Universitet og har haft en lang karriere med forskellige ledelsesposter i DSB. Som Folketingsmedlem har hun bl.a. været medlem af det Energipolitiske Udvalg og arbejdet med både danske og internationale miljøspørgsmål. Hun har også været formand for Energimiljørådet og Energifonden.
 
Det er Klima-, Energi- og Bygningsministeren, der udpeger formanden for Interessentforum. Det sker for en fireårig periode. Læs ministerens kommentar her.
Anne Grete Holmsgaard afløser Birgit Nørgaard, bestyrelsesmedlem i EUDP og DTU, der har siddet på posten i to perioder.
Efter indstillinger fra en række organisationer mv. udpeger ministeren også de øvrige medlemmer af Interessentforum. Medlemmerne 2014-2017 er:
 
Klaus Winther, kraftværkschef, Fynsværket, Vattenfall Danmark.
Charlotte Søndergren, chefkonsulent, Dansk Energi.
Michael Mikkelsen, administrerende direktør, Scanenergi.
Susanne Juhl, administrerende direktør HMN Naturgas.
Louise Hahn, privatkundedirektør, DONG Energy.
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme.
Erik Nørregaard Hansen, direktør, Foreningen af Danske Kraftvarmeværker.
Asbjørn Bjerre, direktør, Danmarks Vindmølleforening.
Allan Kjersgaard, specialkonsulent, Dansk Affaldsforening.
Ingeborg Ørbech, konsulent, DI.
Marianne Eriksen, CEO, Norenergi.
Jens Aastrup Madsen, energichef, Landbrug & Fødevarer.
Svend Erik Jensen, forhandlingschef, Forbrugerrådet.
Nils Ove, administrationschef, Ålborg Forsyning.
Lene Ertner, afdelingsformand, TL Ringsted.
Signe Anthon, specialkonsulent, De Økonomiske Råds sekretariat.
Jens Hoff, professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
Frede Hvelplund, professor, Institut for Elektroteknologi, DTU ELEKTRO.
Birte Holst Jørgensen, vicedirektør, DTI Management Engineering DTU.
Sine Buese Fauerby, klimapolitisk medarbejder, Danmarks Naturfredningsforening.
Morten Blarke, ekstern lektor, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Termiske energisystemer, Aalborg Universitet.
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.