Gå til hovedindhold

Biogasprojekt blev ForskNG-topscorer

Publiceret d. 2.9.2010 10.58

Aarhus Universitets forskningscenter Foulum ved Viborg under blev med projek-tet "Biogas potentials in manure and effect of pre-treatment" topscorer i Energi-net.dk's ForskNG-program for 2009, som fordeler forskningsmidler til projekter om gas.

Projektet handler om at optimere selve biogasproduktionen ud fra gylle, så den-ne kan laves mere effektivt og levere mere gas, samt at kortlægge potentialerne for biogas baseret på forskellige typer af husdyrgødning.

- Projektet går fint i spænd med Energinet.dk's egen strategi om at gøre gasnet-tet tilgængeligt for biogas og om at udbrede brugen af biogas, siger forskningskoordinator Inger Pihl Byriel.

Forskningscenter Foulum har søgt om 3 mio. kr. i støtte og arbejder med et samlet projektbeløb på 3,6 mio. kr.

Syv ansøgninger
ForskNG-programmet modtog inden fristens udløb 31. oktober i år syv ansøg-ninger til et samlet ansøgt støttebeløb på 13,2 mio. kr. og et samlet projektbe-løb på 21,5 mio. kr.

Alle projekter har været igennem en grundig bedømmelse med deltagelse af både danske og udenlandske evaluatorer. De fandt seks ud af de syv ansøgnin-ger til et samlet støttebeløb på 10,8 mio. kr. støtteværdige.

- ForskNG er et forholdsvis nyt program med begrænsede midler og ressourcer, så derfor vælger vi i år kun at sætte ét projekt i søen. Konsekvensen er desværre, at vi også i år måtte give afslag til mange kvalificerede ansøgninger, tilføjer forskningskoordinatoren.

Kontaktperson: Inger Pihl Byriel, e-mail ipb@energinet.dk, tlf. 7622 4416.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.