Gå til hovedindhold

Borgere inviteres til møde om Bornholm Havmøllepark

Publiceret d. 10.6.2014 14.34
Den 25. juni holder Energinet.dk borgermøde om Bornholm Havmøllepark. Mødet finder sted i Rønne.
Onsdag den 25. juni holder Energinet.dk sammen med Energistyrelsen borgermøde om Bornholm Havmøllepark. På mødet kan borgere, erhvervsliv og organisationer høre mere om planerne om en havmøllepark i farvandet ved Rønne. Samtidig kan de komme med forslag til, hvilke hensyn der skal tages i planlægningen af havmøllerne og de elkabler, der skal sende havmøllestrømmen ud i det bornholmske elnet.

Anledningen til mødet er, at Energistyrelsen har indledt VVM-processen (VVM=vurdering af virkningerne på miljøet) for Bornholm Havmøllepark. I forbindelse med VVM-processen gennemføres en offentlighedsfase, hvor borgere og andre med interesse i havmølleprojektet kan komme med ideer til planlægningen. 

Energinet.dk’s opgave er at undersøge mulighederne for at opstille op til 50 MW havmøller i kystområdet ud for Rønne. Derfor gennemføres en række undersøgelser i området. Der bliver bl.a. i begyndelsen af juli i år bugseret en ottebenet platform til området. Fra platformen vil der blive udført boringer i havbunden for at afgøre havbundsforholdene i de dybereliggende lag.

Om Bornholm Havmøllepark bliver bygget, afgøres i forbindelse med et udbud, som Energistyrelsen forventes at afgøre i starten af 2016. I udbudsprocessen kan interesserede investorer byde på et eller flere af de seks områder, som er udpeget til at huse i alt 450 MW kystnære havmøller.
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.