Danmark slukkede 3 millioner sparepærer | Energinet

Danmark slukkede 3 millioner sparepærer

Publiceret d. 29.7.2010 13.28

Kampagnen ’Sluk lyset Danmark’ fik danskerne til at bruge omkring 21.000 færre kilowatt-timer mellem kl. 20 og 21 her i aften den 29. marts 2008, hvor Verdensnaturfonden havde opfordret virksomheder, institutioner og husholdninger til at slukke lyset i en time for at sætte fokus på den globale opvarmning.

Besparelsen svarer til, at der blev slukket omkring 3 millioner 7 watts sparepærer. Det viser Energinet.dk’s kurver over, hvor stort elforbruget var i forhold til den samme time på døgnet en lørdag, der vejrmæssigt ligner denne lørdag. Kurverne viser også, at det hovedsagligt var østdanskerne, der fulgte opfordringen til at slukke lyset. 

Elbesparelsen betyder, at danskerne har udledt omkring 10 tons færre CO2 til atmosfæren fra deres elforbrug. Beregningen er baseret på, at en gennemsnitlig dansk kilowatt-time udleder ca. et halvt kilo CO2.

Det samlede elforbrug i timen mellem kl. 20 og 21 var på godt 4 mio. kilowatt-timer, så faldet i elforbruget var meget beskedent.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.