Gå til hovedindhold

Danskernes elforbrug gav større CO2-udledning i 2013

Publiceret d. 28.2.2014 14.41
Trods en stigning i produktionen fra vindmøller på knap otte procent gav øget produktion fra danske kulkraftværker og import af el fra Tyskland sidste år en højere CO2-udledningen ved elforbrug.


Elforbruget fra en typisk dansk husstand udledte sidste år mere CO2 end året før. Hvor en husstand i 2012 udledte 1.211 kg CO2, udledte den  1.507 kg sidste år. (Baseret på et elforbrug på 4.000 kWh)

Det viser den årlige miljødeklaration, Energinet.dk i dag, fredag, offentliggør.

Stigningen kommer til trods for at elproduktionen fra vindmøller sidste år steg med ca. otte procent og dermed gav mere vind i stikkontakterne.
2012 var dog et år med historisk lav CO2-udledning, så 2013-udledningen er stadig blandt de laveste de sidste ti år og på samme niveau som 2011. I 2012 var der stor import af el fra de nordiske lande, og den store mængde strøm fra bl.a. vandkraftværker og atomkraftværker blev i 2013 delvist erstattet af større import af el fra Tyskland og højere produktion fra centrale kraftværker i Danmark. Den større produktion fra danske kraftværker er primært sket med kul som brændsel, hvilket er en af årsagerne til, at CO2-udledningen stiger.

Det blæste en lille smule mindre i 2013 end i 2012 (indeks 93,4 mod 101,7), til gengæld har der været en større installeret effekt i 2013 (primært Anholt havvindmøllepark), hvilket totalt set giver en stigning i elproduktionen fra vindmøller.

Gå til deklarationen her.

 

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.