Den elektriske Storebæltsforbindelse: Byggeri ved Herslev går nu i gang | Energinet

Den elektriske Storebæltsforbindelse: Byggeri ved Herslev går nu i gang

Publiceret d. 29.7.2010 13.04
Byggekranen er kørt i stilling, og i dag mandag den 16. februar 2009 påbegyndes byggeriet af den nye omformerstation i Herslev.

Visualisering af omformerstationen i Herslev. Billedet viser stationen med bakker, men uden den planlagte beplantning

I første omgang vil 15-20 mand være beskæftiget med at støbe fundamenterne til omformerstationen. Desuden forestår der er betydeligt arbejde med at grave ud og flytte 350.000 m3 jord i forbindelse med anlægsarbejdet.

De store mængder jord er forårsaget af, at omformerstationen graves ned i forhold til det omgivende terræn. På den måde bliver byggeriet mindre synligt i området. Efterfølgende bliver jordmængderne lagt i op til 7,5 meter høje kunstige bakker rundt om omformerstationen.

Bakkerne, der beplantes, passes naturligt ind i den omgivende natur, og formålet er - igen - at mindske bygningens synlighed for det omgivende miljø.

Selve omformerstationen består af flere bygninger:

  • En ventilhal. Det er her omformningen fra vekselstrøm til jævnstrøm og omvendt sker. Hallen får en højde på 19 meter. På den ene side opstilles tre transformere.
  • En servicebygning, som får en højde på max 8,5 meter.
  • En bygning til vekselstrømsanlæg, som får en højde 8,5 meter.   
  • Et udendørs koblingsanlæg, der benyttes til at forbinde omformeranlægget med de eksisterende luftledninger. Anlægget vil bestå af samleskinner, afbrydere, adskillere/jordsluttere og måletransformere, som anbrines på stålstativer.

Omformerstationen er placeret tæt ved 400 kV-ledningen mellem Asnæsværket og Bjæverskov. Til juni er det planen at trække luftledningen ned på afspændingsmasterne i den nye station i forbindelse med et i forvejen planlagt vedligeholdelsesarbejde på strækningen.

Hele den elektriske Storebæltsforbindelse ventes at stå færdig i efteråret 2010, og den har en samlet pris på 1,3 mia. kr.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.