EDISON: Gang i ambitiøst elbilprojekt | Energinet

EDISON: Gang i ambitiøst elbilprojekt

Publiceret d. 29.7.2010 13.04

Klima- og energiminister Connie Hedegaard satte i dag gang i verdens hidtil største forsøg med intelligente elbiler, som skal finde sted på Bornholm i de kommende år. Det skete ved et pressemøde på Dansk Design Center, hvor de ni deltagerne i konsortiet bag EDISON-projektet underskrev aftalen, der skal bane vejen for elbiler på vejene og i elnettet.

Bilerne skal primært køre på vindkraft, og deres batterier skal kunne fungere som støtte for elsystemet - både når der er for lidt og for meget el til rådighed. Det redegjorde Energinet.dk's adm. direktør, Peder Ø. Andreasen, for på pressemødet, hvor en lang række trykte og elektroniske medier var til stede.

Ni deltagere i konsortiet
Udover Energinet.dk deltager IBM, Siemens, DTU-Risø, DTU-Elektro, DONG Energy, Eurisco, Østkraft og Dansk Energi i konsortiet bag EDISON-projektet. Formålet er at udvikle en infrastruktur med intelligente ladefaciliteter, som kan kommunikere med elsystemet om at aftale gunstige tidspunkter for opladningen, og et system til afregning af strømforbruget, så kun ejeren af bilen kommer til at betale for opladningen.

Bag EDISON-projektet står bl.a. stærke universitetskompetencer og de store internationale industripartnere IBM og Siemens, der dermed har givet EDISON det blå stempel som det globalt p.t. mest lovende elbil-projekt af sin art.

Dansk Energi leder projektet
Dansk Energi leder det treårige forskningsprojekt, der koster næsten 49 mio. kr. Heraf kommer næsten 33 mio. kr. fra Energinet.dk's forskningsmidler, mens de ni konsortiedeltagere finansierer resten.

Efter en laboratoriefase på DTU-Risø begynder det egentlige demonstrationspro-jekt med Bornholm og Østkrafts elsystem som testområde.

Læs mere om EDISON-projektet her

For yderligere oplysninger: kontakt miljø- og orskningschef Kim Behnke, Energinet.dk, 2333 8608

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.