Gå til hovedindhold

ENTSO-E sender tiårsplan i høring

Publiceret d. 25.6.2016 09.46

Den europæiske sammenslutning for el-transmissionsselskaber, ENTSO-E, sender nu en ny tiårsplan i høring. TYNDP – Ten Year Network Development  Plan – beskriver, hvor eltransmissionsnettet skal udbygges for at imødekomme fremtidens behov, hvor vedvarende energi kommer til at fylde meget mere.

Høringsperioden løber frem til medio september. Hvis du vil læse eller kommentere planen, finder du den her .

 

Det europæiske højspændingsnet skal udbygges i takt med at mere og mere vedvarende energi kommer ind i elnettet. F.eks. når vindenergi produceret i Danmark eller Tyskland skal sælges og sendes nordpå eller sydpå, solenergi fra Sydeuropa den anden vej eller vandkraft fra Norge og Sverige til Centraleuropa.
 
Det kræver langsigtet planlægning og massiv udbygning af højspændingsnettet.
Derfor laver ENTSO-E hvert andet år en ny tiårsplan.
 
TYNDP 2016 indeholder detaljeevalueringer af ~170 ledningsprojekter og 23 lagerprojekter som er særlig relevant for Europa. Der er 11 danske projekter med undersøgt i planen.
Tiårsplanen er bygget på seks regionale investeringsplaner som blev offentliggjort i sidste sommer. Danmark er med i Nordsø- og Østersøregionen.
 
Tiårsplanen udarbejdes i henhold til EU regulering 714/2009 og TEN-E regulering 347/2013.
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.