Gå til hovedindhold

El-tariffer 2011

Publiceret d. 19.11.2010 09.00
Energinet.dk's bestyrelse har den 16. november 2010 godkendt Budget 2011 og el-tarifferne for 2011.

Budgettet og eltarifferne er fastsat under hensyntagen til, at Folketinget med lov nr. 622 af 11. juni 2010 har vedtaget, at der pr. 1. januar 2011 indføres ensartede eltariffer i hele landet. Dette betyder således, at der fremadrettet nu er ens Net-, System- og PSO-tarif i Danmark.

Tabel 1 - Net- & Systemtarif 2011

 øre/kWh  2011
 Nettarif for forbrug  4,5
 Systemtarif  2,9

Net- og Systemtarif er årstariffer, hvorfor de som udgangspunkt ikke forventes ændret i løbet af året.

Tabel 2 - PSO-tarif 2011

 øre/kWh  2011
 PSO-tarif 8,8

PSO-tariffen for 2011 er et budgetmæssigt gennemsnit for 2011.
For nyeste bud på PSO-tariffen for 1. kvartal og resten af året, henvises til PSO-bereningsmodellen her.

PSO-tariffen for 1. kvartal udmeldes 9. december 2010.

For yderligere information, se link til højre under "Læs mere".

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.