Gå til hovedindhold

Elforbrugernes net- og systemtarif bliver 8,3 øre/kWh i 2017

Publiceret d. 28.11.2016 09.40
Elforbrugerne skal næste år betale 8,3 øre/kWh til driften og udbygningen af transmissionsnettet samt reserver til sikring af forsyningen. Det er 0,1 øre mere end i år.

Elforbrugerne skal næste år betale 8,3 øre per kWh for at sikre strøm i stikkontakterne og en udbygning af eltransmissionsnettet, så det er klar til en fremtid med endnu mere vedvarende energi.

Dermed er den net- og system, som elforbrugerne i 2017 skal betale til Energinet.dk, 0,1 øre/kWh højere end i 2016.

 
2017 bliver ligesom de foregående år præget af stor aktivitet og milliardinvesteringer i bl.a. ilandføringsanlæg til nye havmølleparker og nye og stærkere elforbindelser til nabolandene. F.eks. sættes havmølleparken Horns Rev 3 i drift i 2017. Omvendt sikrer en mere effektiv drift og indtægter fra elhandel mellem lande, at tariffen kan holdes i ro.
 
Elnet forandrer sig
Ikke bare Danmarks men hele Europas elnet ændrer sig i de her år. EU-landene skaber et indre marked for energi og dermed mere konkurrence og færre grænsebomme. Samtidig erstatter vedvarende energi fossile brændsler, og det betyder, at mere strøm kommer, som vinden blæser, og solen skinner. Både et grænseoverskridende marked og mere svingende elproduktion kræver stærkere transmissionslinjer, så strømmen kan komme frem fra producent til forbruger.
 
Netop vind og vejr giver dog også usikkerheder i Energinet.dk’s budgetter. Det er umuligt præcist at forudsige, om det kommende år bliver meget blæsende, så danske møller kommer til at snurre, om det bliver ”tørår” i Norge og Sverige med efterfølgende lavvande i vandkraftværkernes magasiner, om sommeren bliver solrig i Centraleuropa osv. osv. Storme, sne og sol spiller ind på, hvem der producerer el, hvor det sker, og hvad elprisen bliver på elbørsen. Og det spiller igen ind på, hvor meget der skal transporteres frem og tilbage over grænser og dermed Energinet.dk’s indtægter på udlandsforbindelserne.
 
Graf over net- og systemtarif:
 

 

I 2017 stiger nettariffen. Energinet.dk har i 2016 ikke haft de forventede indtægter på udlandsforbindelser, og det skubber en underdækning videre til 2017.
Omvendt har Energinet.dk i 2016 ikke haft de forventede udgifter til såkaldte systemydelser - på trods af at der er brugt ekstra penge til ”manuelle reserver”, er der samlet set brugt færre penge på reservekraftværker mv. Det har skabt en overdækning. Billedet med lavere systemydelser forventer Energinet.dk fortsætter i 2017.
 
PSO udmeldes hvert kvartal
Folketinget besluttede 17. november, at den PSO-tarif, som Energinet.dk også opkræver over forbrugernes elregning, afskaffes, og udgifterne løbende overgår til finansloven fra 2017 til 2022.
 
Energinet.dk fastsætter PSO-tarif forud for hvert kvartal. Energinet.dk offentliggør PSO-tarif for første kvartal 2017 midt i december 2016.
Gastarif er meldt ud
Gasforbrugernes tarif bliver ikke meldt ud på samme tidspunkt som eltarifferne. Gastarifferne følger ikke ligesom eltarifferne kalenderåret, og derfor blev gastarifferne fastlagt og udmeldt tidligere - gældende fra 1. oktober. Læs mere her.
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.