Energinet.dk certificeret som transmissionssystemoperatør

Publiceret d. 2.3.2012 08.34
Energitilsynet har den 28. februar 2012 truffet afgørelse om at certificere Energinet.dk som transmissionssystemoperatør for el og gas. Det betyder, at Energinet.dk lever op til de nye og skrappere uafhængighedskrav.

Eldirektivet og gasdirektivet kræver, at selskaber, der fungerer som transmissionssystemoperatører for el og gas, skal certificeres.

Certificeringen skal sikre, at transmissionssystemoperatører er uafhængige af kommercielle interesser og dermed kan udfylde deres rolle i forhold til at sikre udviklingen af de europæiske el- og gasmarkeder.

Etableringen af Energinet.dk skete netop for at sikre den nødvendige uafhængighed, og det er positivt, at Energinet.dk også lever op til de nye skrappere uafhængighedskrav.

Forud for Energitilsynets afgørelse har EU Kommissionen haft lejlighed til at udtale sig. I udtalelsen anerkender også EU Kommissionen at både den juridiske konstruktion omkring og ejerforholdene til Energinet.dk lever op til el- og gasdirektivets uafhængighedskrav.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.