Energinet.dk hæver PSO-tariffen | Energinet

Energinet.dk hæver PSO-tariffen

Publiceret d. 29.7.2010 13.53
Lave markedspriser de seneste to kvartaler og forventninger om fortsat lave markedspriser betyder, at Energinet.dk hæver PSO-tariffen for 2. kvartal 2007.

PSO-tariffen for 2. kvartal er fastsat til 16,8 øre/kWh i Vestdanmark og 12, 1 øre/kWh i Østdanmark. Tarifferne er fastsat ud fra Nord Pools forwardpriser for 2. kvartal 2007 på 21,4 øre/kWh og 21,6 øre/kWh i henholdsvis Vest- og Øst-danmark.

Energinet.dk hæver PSO-tariffen i 2. kvartal som følge af de forventede lave markedspriser, som medfører øgede tilskud til miljøvenlig el. Endvidere har Energinet.dk akkumuleret en stor underdækning, der er opstået på grund af de realiserede markedspriser som har været væsentligt lavere end forventet. 
Kvartalets forskel i PSO-tariffen mellem landsdelene er primært begrundet i, at der er flere decentrale kraftvarmeværker i Vestdanmark. Dette betyder, at til-skuddene er større og at der er akkumuleret en større underdækning i Vestdanmark. Underdækningen opkræves i løbet af de kommende kvartaler hos forbrugerne gennem PSO-tariffen.

PSO-tariffer 2. kvartal 2007

   Øre/kWh
 Vestdanmark
    Store elforbrugere
    Nettoafregnede elforbrugere

 16,8
9,2
2,2

 Østdanmark
    Store elforbrugere
    Nettoafregnede elforbrugere

 12.1
4,0
2,5

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.