Energinet.dk indgår aftale om Asnæsværket | Energinet

Energinet.dk indgår aftale om Asnæsværket

Publiceret d. 29.7.2010 13.31
For at sikre elforsyningen i Østdanmark i tilfælde af en meget kold vinter kombineret med havarier på større elværker eller udlandsforbindelserne har Energinet.dk i dag indgået en aftale med DONG Energy om driften af Asnæsværkets blok 4.

Energinet.dk vurderer, at det ikke forventes at være muligt at hente et eventuelt effektunderskud i Sverige på grund af interne begrænsninger i det svenske transmissionsnet.  

Aftalen med DONG Energy indebærer, at Energinet.dk har råderet over Asnæsværkets blok 4 i den kommende vinter. Blokken vil dog kun blive aktiveret i situationer, hvor der forventes mangel på effekt i Østdanmark. Blokken kan i disse tilfælde beordres driftsklar på 7 dage.

I sådanne situationer vil Energinet.dk stille værkets kapacitet til rådighed for elmarkedet i henhold til de retningslinjer som er aftalt i de nordiske systemansvarlige virksomheders samarbejdsorganisation Nordel. Dette indebærer at blokkens kapacitet vil blive budt ind på elspotmarkedet til den tekniske maksimalpris svarende til 2000 €/MWh. Et eventuelt overskud ved aktivering af blokken vil blive anvendt til at reducere Energinet.dk’s tariffer.

Risikoen for sådanne situationer i Østdanmark vil kunne opstå indtil Den elektriske Storebæltsforbindelse sættes i drift om nogle år. På den baggrund har Energinet.dk igangsat et analysearbejde, der skal klarlægge eventuelt nødvendige tiltag indtil Storebæltsforbindelsen kan tages i drift.

Yderligere information:
Kontrolrumschef Ole Jan Olesen 23 33 88 30 eller markedsdirektør Lene Sonne 23 33 88 02.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.