Energinet.dk's årsrapport 2007 er udkommet | Energinet

Energinet.dk's årsrapport 2007 er udkommet

Publiceret d. 29.7.2010 13.26

Årsrapporten viser en bruttoomsætning på 9.382 mio. DKK, hvilket er en stigning på 20 pct. i forhold til 2006. Stigningen hænger først og fremmest sammen med, at lavere elpriser i 2007 medførte, at Energinet.dk opkrævede højere tariffer til støtte til miljøvenlig elproduktion.

Årets resultat er på 586 mio. kr. efter skat i 2007 mod minus 170 mio. kr. i 2006.

Energinet.dk’s succes kan imidlertid ikke aflæses af bundlinjen, da virksomhedens økonomi er baseret på et hvile-i-sig-selv princip, som alene giver mulighed for at indregne nødvendige omkostninger tillagt nødvendig forrentning af egenkapitalen. En eventuel overdækning betales tilbage til forbrugerne i form af lavere tariffer, mens en underdækning opkræves hos forbrugerne gennem højere tariffer.

I 2007 overtog Energinet.dk gaslageret i Lille Torup for 2 mia. DKK og foretog investeringer i el- og gastransmissionssystemet for 915 mio. DKK. De samlede investeringsbehov for de igangværende og planlagte anlægsprojekter udgør 2,9 mia. DKK. Hertil kommer 2 mia. DKK til køb af 132 kV-nettet i Nordsjælland.

Årsrapporten er godkendt af Energinet.dk’s ejer, klima- og energiministeren, og har været forelagt virksomhedens Interessentforum til udtalelse.

Årsrapporten udsendes i uge 19. Den kan også bestilles i en trykt version her og hentes i en elektronisk version her.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.