Gå til hovedindhold

Energinet.dk's årsrapport 2009

Publiceret d. 2.9.2010 11.06

I 2009 var Energinet.dk’s bruttoomsætning på DKK 9.173 mio., hvilket er en stigning på 10 pct. i forhold til 2008. En væsentlig andel af stigningen kan henføres til en stigende PSO-tarif. Stigningen hænger først og fremmest sammen med, at elpriserne i gennemsnit var lavere i 2009 end i 2008. De lavere elpriser betød, at Energinet.dk udbetalte større tilskud til miljøvenlig elproduktion. 

Årets resultat er på DKK 456 mio. i 2009 mod DKK 112 mio. i 2008.

Energinet.dk’s succes kan imidlertid ikke aflæses af bundlinjen. Virksomhedens økonomi er baseret på et hvile-i-sig-selv princip, som kun giver mulighed for at indregne nødvendige omkostninger tillagt forrentning af egenkapitalen.

Årsrapporten er godkendt af Energinet.dk’s ejer, klima- og energiministeren, og har været forelagt virksomhedens Interessentforum til udtalelse. Læs udtalelsen her.

Kun elektronisk version
Energinet.dk har valgt fremover kun at udsende sine års- og halvårsrapporter i elektronisk form. Årsrapport 2009 kan downloades her.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.