Gå til hovedindhold

Energinet.dk's årsrapport 2010

Publiceret d. 26.5.2011 17.43
I 2010 var Energinet.dk’s bruttoomsætning på DKK 8.290 mio., hvilket er 10 pct. lavere end i 2009.

Faldet kan primært henføres til lavere tarifindtægter, da både net- og systemtarifferne og PSO-tariffen er reduceret i 2010 i forhold til 2009. Faldet i tarifindtægterne modsvares delvist af højere flaskehalsindtægter samt øgede indtægter fra transmission af gas.

Den lavere PSO-tarif hænger sammen med, at elpriserne i gennemsnit var højere i 2010 end i 2009. De højere elpriser betød, at Energinet.dk udbetalte mindre tilskud til miljøvenlig elproduktion. 

Årets resultat er på DKK 347 mio. i 2010 mod DKK 456 mio. i 2009.

Energinet.dk’s succes kan imidlertid ikke aflæses af bundlinjen. Virksomhedens økonomi er baseret på et hvile-i-sig-selv princip, som kun giver mulighed for at indregne afholdte omkostninger tillagt forrentning af egenkapitalen.

Årsrapporten er godkendt af Energinet.dk’s ejer, klima- og energiministeren, og har været forelagt virksomhedens Interessentforum til udtalelse. Læs udtalelsen her.

Kun elektronisk version
Energinet.dk’s års- og halvårsrapporter udsendes kun i elektronisk form. Årsrapport 2010 kan downloades under Læs mere til højre.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.