Gå til hovedindhold

Energinet.dk sænker gastarifferne

Publiceret d. 28.1.2014 11.29
Fra den 1. oktober 2014 sænker Energinet.dk tarifferne på både transport af gas og kapacitets- og mængdebetalingen.
Det betyder, at tarifferne overordnet set for gasåret 2014-15 sænkes med minimum 11% i forhold til dette gasår. Det er et fald på 56% siden gasåret 2005-06, hvor Energinet.dk blev operatør af gastransmissionssystemet.
 
Hvorfor kan Energinet.dk sænke tarifferne?
De øjeblikkeligt lave transporttariffer skyldes i overvejende grad tilbageførsel af overdækning akkumuleret i tidligere år, som svarer til knap 50% af omkostningsbasen.
 
Tilbageførsel af overdækning forventes tilendebragt fra gasåret 2016-17, hvorefter priserne vil stige i takt med markedsudviklingen. De gældende prisstrukturer er fastsat efter en tarifmetode, som vil blive revideret i 2014 med henblik på at træde i kraft fra gasåret 2015-16.
 
Årskapacitet udbydes til salg via auktion på PRISMA
Annonceringen af de nye tariffer allerede nu giver transportkunderne mulighed for at regne på de årsaftaler, som bliver udbudt til salg via auktioner for årskapacitet på kapacitetsbooking platformen PRISMA. Auktionen over uafbrydelig kapacitet afholdes den 3. marts 2014.
 
Læs mere:
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.