Energinet.dk skal føre strøm fra havmøllepark ved Anholt i land | Energinet

Energinet.dk skal føre strøm fra havmøllepark ved Anholt i land

Publiceret d. 29.7.2010 13.09

Ved udgangen af 2012 skal Energinet.dk være klar med de tekniske anlæg, der skal føre strømmen fra den kommende havvindmøllepark mellem Djursland og Anholt ind til land. Konkret drejer det sig om, at Energinet.dk skal etablere en transformerplatform, der opsamler strømmen fra den 400 MW store havmøllepark og sætter den elektriske spænding op, og et søkabel, der fører strømmen i land.

Hvis Energinet.dk vælger at etablere ilandføringsanægget med et spændingsniveau på 150 kilovolt, bliver det det regionale transmissionsselskab i området, som kommer til at anlægge det landkabel, som skal forbinde søkablet med det eksisterende elnet på land. Vælges der derimod et anlæg på 220 kilovolt, er det Energinet.dk, der også skal anlægge landkablet frem til det eksisterende elnet.

For at havmølleparken kan blive etableret uden forsinkelse, har Energistyrelsen desuden som noget nyt bedt Energinet.dk om at sørge for at udarbejde VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) og andre relevante undersøgelser. Disse undersøgelser skal være færdige, før havmølleparken sendes i udbud. Udbuddet skal være afsluttet i første halvdel af 2010.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.