Gå til hovedindhold

Energinet.dk støtter forgasningsprojekt med 35 mio. kr.

Publiceret d. 2.9.2010 10.58
Energinet.dk har netop indgået kontrakt med DONG Energy om støtte på i alt 35 mio. kr. til forgasningsprojektet "B4C - Biomass for Conversion".

Projektet skal demonstrere forgasning af biomasse, hvor der på et kraftværk på brændsler som halm, kyllingemøg og gyllefibre produceres gas på separate anlæg.

Gassen ledes ind i kedlen og bruges som erstatning for kul, mens restprodukterne fra bio-affaldet efter forgasningen kan bruges som gødning i landbruget.

- I 2025 forventer vi, at det danske elsystem vil være omstillet til 50 % vedvarende energi og på endnu længere sigt, frem mod 2050, at Danmark måske er helt fri af fossile brændsler. Forgasningsteknologi spiller i denne sammenhæng en væsentlig rolle, og vi håber, at projektet for alvor vil bringe gode nye løsninger for det danske energisystem, siger Torben Glar Nielsen, eldivisionsdirektør i Energinet.dk.

- Vi vil fortsat primært hente den vedvarende energi i vindkraft, men vinden kan ikke stå alene, fordi den ikke kan reguleres og skaber ujævn elproduktion. Og efter vores vurdering er biomasseforgasning sammen med biomasseforbrænding nogle af de meste oplagte bud på, hvilke teknologier, vi skal anvende til at supplere vindkraften, siger Torben Glar Nielsen.

ForskEL-programmet bevilger 24 mio. kr. til forgasningsprojektet, mens ForskVE-programmet bevilger 11 mio. kr.

Yderligere oplysninger
Torben Glar Nielsen, eldivisionsdirektør, Energinet.dk, tlf. 2333 8900

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.