Energinet.dk udbyder 25 mio. kr. til nyt støtteprogram for VE teknologier | Energinet

Energinet.dk udbyder 25 mio. kr. til nyt støtteprogram for VE teknologier

Publiceret d. 29.7.2010 13.18

I forbindelse med at Folketinget har vedtaget et nyt lovforslag (L129) vedr. 'æn-dringen af loven om elforsyning' og herunder udbredelsen af vedvarende energi, udbyder Energinet.dk nu 25 mio. kr. om året i fire år - 2008-2011 - for udbredelsen af små vedvarende energi-teknologier som solceller, bølgekraft og bioforgasning.

Ordningen har til hensigt at sikre etablering, drift og udbredelse (formidling) af VE teknologier. Projekter der kan virke som "fyrtårne" for teknologien vil blive foretrukket. EU statsstøttereglerne vil gælde for ordningen, hvorfor der er krav om bidrag fra egenfinansiering.

Den endelige udmøntning kan først finde sted når loven er EU-notificeret, hvilket forventes at ske i løbet af efteråret. Men allerede nu kan der søges om midler. Energinet.dk udbyder derfor de 25 mio. kr. for 2008 og de 25 mio. kr. for 2009 med fælles ansøgningsfrist 19. september 2008.

Læs mere her

Det nye forskningsprogram er finansieret gennem PSO bidrag (Public Service Obligation = offentlig forpligtelse), som er et tillæg på elregningen, der svarer til ca. 0,07 øre/kWh forbrugt elektricitet.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.