Energitilsynet godkender metode til fastsættelse af balancegebyrer for 2009 | Energinet

Energitilsynet godkender metode til fastsættelse af balancegebyrer for 2009

Publiceret d. 29.7.2010 13.17

Energitilsynet har den 3. juni godkendt den metode, hvorefter Energinet.dk fastsætter gebyrer for balanceansvarlige for 2009. Metoden var i høring hos de balanceansvarlige i november 2007, og høringssvarene er indgået i Energitilsynets behandling af metoden. 

De nye gebyrer er et led i den nordiske harmonisering af balanceafregningen fra 2009, hvor Nordel bl.a. har aftalt en fælles model for de gebyrer, som de systemansvarlige opkræver hos de balanceansvarlige ud over betalingen for ubalancer.

De nye gebyrer

 Månedligt gebyr  1.500 DKK/måned
 Gebyr på balancekraft vedr. forbrug og handel  1 DKK/MWh
 Gebyr på faktisk forbrug 0,6  DKK/MWh
 Gebyr på faktisk produktion 0,3 DKK/MWh

Gebyrerne træder i kraft den 1. januar 2009, idet de nuværende årlige gebyrer samtidig bortfalder.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mogens R. Pedersen, tlf. 44 87 37 07, mrp@energinet.dk

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.