Erstatninger for værditab ved nye vindmøller | Energinet Gå til hovedindhold

Erstatninger for værditab ved nye vindmøller

Publiceret d. 29.7.2010 12.56
De første afgørelser om erstatning for værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller er nu fastsat.

De første naboer til kommende vindmøller har nu fået fastsat deres erstatning efter reglerne i værditabsordningen i den nye VE-lov (lov om vedvarende energi). Værditabsordningen betyder, at taber en ejendom mere end 1 pct. i værdi, når der sættes nye møller op, er man sikret dækning for tabet.

De første tre afgørelser fra taksationsmyndigheden giver naboer til seks nye vindmøller i Svoldrup Kær ved Farsø i Vesthimmerlands Kommune erstatninger på henholdsvis 0 kr., 75.000 kr. og 200.000 kr. To naboer får således erstatning for værditab. Herudover er der en enkelt sag, som mangler en endelig afklaring på grund af en række detaljer i sagen, mens yderligere fem sager er afgjort ved indgåelse af frivilligt forlig mellem opstiller af møllerne og naboerne.

Taksationsmyndigheden behandler sager om værditab efter bestemmelserne i §§ 6-12 i lov om vedvarende energi, kapitel 2. Myndigheden træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering.

Naboer til kommende vindmøller kan efter værditabsordningen anmelde krav om erstatning for værditab hos Energinet.dk. Bor man inden for en radius af seks gange højden af vindmøllen, er det gratis at anmelde et krav. Bor man længere væk, koster det kr. 4.000,- at anmelde et krav. Når kravet er anmeldt til Energinet.dk, kan naboen og vindmølleopstilleren vælge at indgå en frivillig aftale om betaling for værditab. Hvis nabo og opstiller ikke indgår en frivillig aftale, vil en uvildig taksationsmyndighed konkret vurdere ejendommen og fastsætte størrelsen af tabet. Energinet.dk er sekretariat for taksationsmyndigheden.

I øjeblikket er yderligere et vindmølleprojekt under behandling af taksationsmyndigheden. Her har knap 20 naboer anmeldt krav om erstatning.

Yderligere information:
Formand for taksationsmyndigheden i region Nordjylland. Professor i fast ejendomsretsforhold, dr. jur. Søren H. Mørup, Aalborg Universitet. Direkte tlf. 26 22 33 30.

Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.