Gå til hovedindhold

Europæisk TYNDP 2017 (Ten Year Development Plan) for gas er nu sendt i høring

Publiceret d. 21.12.2016 13.17
Det europæiske samarbejde for gas-TSO'er (ENTSOG) har publiceret TYNDP-2017 og inviterer til kommentarer fra stakeholders. Høringsperioden er 6 uger, hvorefter ENTSOG vil udgive den endelige udgave af TYNDP i foråret 2017.
​TYNDP er en plan for udbygning af europæisk gas-infrastruktur for de næste 20 år.
Gassystemet har en vigtig rolle at spille i at nå målene for den europæiske energi- og klimapolitik. Her er koblingen mellem infrastrukturen for gas, el, varme og trafik en afgørende faktor.
 
Planen viser, hvordan de fremtidige investeringer bidrager til forbedring af den europæiske forsyningssikkerhed, diversitet af forsyningskilder, konkurrence samt markedsintegration for gas.
 
Af særlig interesse for Danmark kan nævnes at Baltic Pipe (forbindelsen mellem Danmark og Polen) indgår i planen. Dette er bl.a. en forudsætning for at Baltic Pipe kan få PCI status i den tredje PCI liste, der er under udarbejdelse, og som udkommer i efteråret 2017. PCI status er nødvendig for bl.a. at opnå EU støtte.
 
Desuden indeholder TYNDP for første gang en beskrivelse af det fremtidige potentiale for grønne gasser (herunder biometan) samt fremtidig efterspørgsel efter gas til transport.
 
 
Energinet.dk fik i 2017 ny hjemmeside. Alle nyheder publiceret på www.energinet.dk 2005-2016 kan læses her på hjemmesiden, men de kan mangle billeder, grafer, links mv. Nyheder fra arkivet kan derfor se anderledes ud, end da de oprindeligt blev publiceret. Vi beklager de tilfælde, hvor manglende links, grafer mv. virker meningsforstyrrende.